Mae C3  Grwp Cefnogi Cancr yn Gymraeg - (Welsh Language Cancer Support Group) yn grwp unigryw ar gyfer unryw un sydd yna wedi cael neu yn cael triniaeth am gancr ynghyd a'u teuluoedd

 

Rydym yn cyfarfod y Nos Fercher cyntaf o bob mis 4.30 -6.30 ac ynghyd a cefnogi'n gilydd, rhannu gwybodaeth a syniadau a chael llawer o hwyl rydym hefyd yn cael cyfle i wrando ar siaradwyr, cymeryd rhan mewn gweithdai, mynd allan i ymweld a llefydd gwahanol ac ambell bryd o fwyd

 

Os hoffech rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy y wefan

 

             Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT