Newyddion y Mis - cliciwch ar y dolenau isod i gael newyddion .

    

 

Lluniau Uchod o Oedfaon  Ddiweddar yng Nghapel WaengoleugoedCofiwch edrych ar ein oriel lluniau am rhai o luniau oedfaon arbennig  a digwyddiadau eraill - rydym yn diweddaru ein tudalen facebook " Capel y Waen" yn wythnosol . 

Rydym hefyd yn anfon ein cylchlythr chwarterol yn y post  - cysylltwch gyda ni os hoffech dderbyn copi ( am ddim) yn y post

 

 

llythrCapel24.pdf

llythrcapel23.pdf

llythrcapel22.pdf

llythrcapel21.pdf

Ionawr-Chwefror2015.docNewyddionMedi2014.docNewyddionGorffenaf-Awst2014.docNewyddionMehefin2014.docNewyddionMai2014.docNewyddionEbrill2014.docNewyddionMawrth 2014.docnewyddionIonawr2014.docnewyddionRhagfyr2013.docNewyddionHydref 2013.docnewyddionMedi2013.docnewyddionGorffenaf-Awst2013.docnewyddionMehfin2013.docnewyddionMai2013.docnewyddionEbrill2013.docMawrth2013.docChwefror2013.docNewyddionIonawr2013.docrhagfyr2012.docNewyddionTachwedd2012.docNewyddion Hydref2012.docNewyddionMedi2012.docgorffenaf2012.docNewyddionMehefin2012.docNewyddionMai2012.docnewyddionPasg2012.docnewyddionMawrth2012.docnewyddionchwefror2012.docNewyddionIonawr2012.docnewyddionRhagfyr2011.docnewyddionTachwedd2011.docnewyddionHydref2011.docNewyddionMedi2011.docnewyddionGorffenaf2011.docNewyddion Mis Mehefin.docNewyddion Mis Mai.docNewyddion Ebrill2011.docnewyddionmawrth2011.docnewyddionChwefror2011.docNewyddionIonawr2011.docnewyddion Rhagfyr 2010.docnewyddionmisTachwedd2010.docnewyddionHydref2010.docnewyddion mis medi.doc            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT