Cysylltwch a ni !

Rydym yn awyddus iawn clywed gan y rhai sydd yn darllen y wefan - os oes gennych sylwadau buasem yn falch iawn o glywed ganddoch. Hefyd os oes ganddoch gysylltiad gyda'r Waen neu wedi byw yn y Waen yn y gorffenol buasai yn dda clywed ganddoch ne gellwch ysgrifennu atom   CAPEL ANNIBYNWYR WAENGOLEUGOED, WAEN, LLANELWY, SIR DINBYCH LL17  0DY.

We would be delighted to hear from you if you want to know more about the Chapel or perhaps are looking for relatives who had connections with the chapel. Please either email us  or write to us at WAEN CONGREGATIONAL CHAPEL, WAEN, ST ASAPH, DENBIGHSHIRE,  LL17  0DY

 


Contact us


We use ReCaptcha on this site to help prevent spam comments from being submitted.

To solve this ReCaptcha, click the images that respond to the challenge. If you are having difficulty with the chalenge, click on the captcha refresh button to get a new one.

Visually impaired users can click on the audio button to hear a set of numbers that should be entered instead of the visual challenge.

More help can be accessed by clicking on the recaptcha help button.

            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT