Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau ar gyfer plant a teuluoedd sydd yn cynnwys gwahanol grwpiau ynghyd ag oedfaon deulu

Beth am ymuno gyda ni i ddysgu'r Iwcalele - cysylltwch os hoffech cael gwersi a iwacele i ymarfer 

             Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT