Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau ar gyfer plant a teuluoedd sydd yn cynnwys gwahanol grwpiau ynghyd ag oedfaon deulu

 

Creche y Waen.  Pob Dydd Mawrth yn ystod Tymor Ysgol mae crèche I blant o 18 mis - 5oed yn cael eu gynnal yn y Capel o 1.00 - 2.45 yp  . Mae amrywiaeth o weithgareddau dan oruchwyliaeth Mrs Beti Williams a gwirfoddolwyr yn cynorthwyo. Mae y crèche yn rhannu gweithgareddau yn cynnwys coginio, crefft, garddio, ayb gyda Gofal Dydd - ewch I tudalen "Capel y Waen " at facebook I weld rhai lluniau.  Am ragor o wybodaeth am y crèche cysylltwch  a ni trwy y tudalen Facebook 

             Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT