. Helpu’n Gilydd – Cynllun Ymweld

Mae Helpu’n Gilydd ar gyfer   rhai  sydd yn wael neu yn unig a hefyd  i roi seibiant i Ofalwyr  - mae y cynllun yma yn gael eu ariannu gan Gapel y Waen thrwy rhoddion a gweithgareddau I godi arian.

 

Gall   Helpu’n Gilydd: 

1) Rhoi cefnogaeth trwy yr iaith Gymraeg  i unryw un sydd yn unig, neu yn dioddef o
salwch hir dymor e.e. cancr / dementia, clefyd y galon, clefyd yr ysgyfaint  ayb


2) Rhoi seibiant a chymorth ymarferol  i olfalwyr

3) Gall gwirfoddolwyr sydd  wedi derbyn hyfforddaint  ymweld yn wythnosol neu phob pythefnos i roi
clust i wrando , cymorth a  help ymarferol ee casglu prescriptions / helpu sgwennu llythyrau ayb

4) Mae gwasanaeth  triniaeth tylino dwylo (hand massage /  aromatherapy) ar yr aelwyd  ar gael  

5) Gall teulu / ffrindiau neu asiantaethau cyfeirio

6) Mae Am ddim

7) Yn agored   i bawb   sydd yn byw yn Llanelwy, Dinbych,  Rhuthun a’r pentrefi o’u hamgylch

Os hoffech wybod rhagor am y grwp cysylltwch a’r   cydlynydd Sioned Jones helpugilydd@gmail.com  neu llenwi y ffurflen yma    ffurflen-form.docx

 
Helpu’n   Gilydd – Helping each other – a practical befriending  service


This service is available   for anyone who is unwell or lonely  and  offers regular visits and practical help in addition to giving respite for  families who are caring and is funded by Capel y Waen via donations and fundraising.

This service:
1) Offers support  to anyone who is lonely or has a long term illness eg cancer, dementia, heart or lung disease etc

2) Offers a regular break for families who are   caring at home

3) A trained volunteer can be available weekly  or fortnightly to give friendship, support and  practical help eg collecting prescriptions  etc

4) Hand massage / hand aromatherapy  is also available in the home  and referrals can be made specifically for
this service

5) Family  / friends and professionals can refer

6) The service is free

7) The service is available to those living in areas of St Asaph,  Denbigh and  Rhuthun and  the surrounding villages

 For further details and information please contact  the  co-ordinator Sioned Jones   helpugilydd@gmail.com
or complete this the form  ffurflen-form.docx


             Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT