Oedfaon a Dyddiadur

Awst  Dim Oedfaon  

Medi 3yd Miss Beti Griffiths Llanilar 2yp

Medi 5ed Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Medi 7fed Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Medi 12fed Gofal Dydd 10.30-3.30 

Medi 13 - Diwrnodd Hyfforddiant  Ar sut I ddefnyddio Namaste I rai gyda Dementia a salwch arall

Medi 14 Gofal Dydd 10.30-3.30

Medi 19 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Medi 21 Gofal Dydd 10.30 - 3.30 
Medi 24 Parch Nesta Davies 5.30yh

Medi 28 Gofal Dydd 10.30-3.30

 

Hydref 3ydd  Gofal Dydd 10.30-3.30

Hydref 5ed  Gofal Dydd 10.30-3.30 

 Hydref 8fed Oedfa Deulu Diolchgarwch 10.30 yp

Hydref 10fed Gofal Ddyd 10.30 - 3.30

Hydref 10 fed Diolchgarwch Parch Eirlys Gruffydd Evans  7yh

Hydref 12 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Hydref 17 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Hydref 19 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Hydref 26 Gofal Ddyd 10.30 - 3.30


 Tachwedd  5ed Karen Owen Penygroes 10.30 yb

Tachwedd 7fed Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Tachwedd 9fed Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Tachwedd 14 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Tachwedd 16 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Tachwedd 21 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Tachwedd 23 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

Tachwedd 30 Gofal Dydd 10.30 - 3.30

 

Rhagfyr 5ed Gofal Dydd 10.30-3.30 

Rhagfyr 7fed Gofal Dydd 10.30 -3.30

Rhagfyr 9fed - Ffair Crefftau a Bwyd Nadolig - er budd Hosbis St Cyndeyrn a Gofal Dydd  10yb - 1yp

Rhagfyr 10fed  –Canwyll i Gofio -oedfa garolau a chyfle I olau canwyll er cof am deulu a ffrindiau ( er budd Hosbis St Cyndeyrn)  6yh

Rhagyfr 12 fed Gofal Dydd 10.30-3.30

Rhagfyr 14 Gofal Dydd 10.30-3.30

Rhagfyr 17 Parti Plant 3.30 -5yp

Rhagfyr 18fed ymlaen - rhannu hamperi Nadolig yn y gymuned  i'r rhai sydd yn wael neu mewn amgylchiadau anodd

Rhagfyr 19 a Rhagfyr 20 - Cinio Nadolig Gofal Dydd ac i'r gymuned

Rhagfyr 24  Carolau ar  Gyfer Pobl Prysur  - oedfa gymuned o hoff ddarlleniadau a charolau 4yp
 
            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT