Oedfaon a Dyddiadur  - dyma rhestr o wasanaethau gyda pregethwyyr gwadd - am ragor o fanylion cysylltwch gyda ni trwy y wefan neu ein tudalen facebook "Capel y Waen"

 

Ebrill 1af Oedfa Deulu  Sul y Pasg 10.30 yb

Ebrill 15  Dafydd Iwan  (amser i’w gadarnhau)

 

Mai 20 Mr Dilwyn Jones 5.30yh

 

Mehefin 10 Cymanfa Ganu yr Annibynwyr 2yp

Mehefin 16 Bore Goffi er budd Gofal Dydd yn  Bryn Tirion, 12 Cae Onnen, Marli, Abergele LL22 9DP  - stondinau nwyddau, chacennau a raffl   - dewch yn llu I godi arian I gynnal Gofal Dydd   10 - 12

Mehefin 24 Oedfa’r Haf y plant  10.30yb
yb

 

Gorffenaf 1af Miss Beti Griffiths Llanilar 2yp

Gorffenaf 15 Parch Dr D Ben Rees 1.30yp

 

Awst  - Dim oedfa

 

Medi 23  Parch Dr  Euros Wyn Jones 2yp

Medi 30 Parch John Pritchard 4.30yp

 

Hydref  7 Oedfa Ddiolchgarwch  y plant 10.30 yb

Hydref 9fed ( Nos Fawrth) Oedfa Ddiolchgarwch Parchedig Harri Parry Caernarfon   7yh 

 

 Tachwedd 4ydd Karen Owen 10.30 yb

Tachwedd 11ed Oedfa I gofio am y rhai a gollwyd o'r Waen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf - A Bilingual service for the community
to remember the Six brave young men from the Waen who lost their lives in the First World War 3pm

Tachwedd 17 - Ffair Bwyd , Nwyddau a Chrefftau'r Nadolig  stondinau amrywiol a Sion Corn yn dod draw  gyda sach o anrhegion cynnar i'r plant 10.30yb  - 1.30 yp 

Tachwedd 18  Parch  Megan Williams 2yp
Rhagfyr 9 Canwyll i Gofio 6yh

Rhagfyr 16 Parti  Plant  y  Capel 3.30-5yp

Rhagfyr 24 Carolau ar Gyfer Pobl Prysur 4yp

 


 


            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT