Oedfaon a Dyddiadur  - dyma rhestr o wasanaethau gyda pregethwyyr gwadd - am ragor o fanylion cysylltwch gyda ni trwy y wefan neu ein tudalen facebook "Capel y Waen"

 

Ebrill 1af Oedfa Deulu  Sul y Pasg 10.30 yb

Ebrill 15  Dafydd Iwan  (amser i’w gadarnhau)

 

Mai 13 Parch Iwan Llewelyn Jones 5.30yh

 

Mehefin 10 Cymanfa Ganu yr Annibynwyr 2yp

Mehefin 24 Oedfa’r Haf y plant  10.30yb
yb

 

Gorffenaf 1af Miss Beti Griffiths Llanilar 2yp

Gorffenaf 15 Parch Dr D Ben Rees 1.30yp

 

Awst  - Dim oedfa

 

Medi 23  Parch Dr  Euros Wyn Jones 2yp

Medi 30 Parch John Pritchard 4.30yp

 

Hydref  7 Oedfa Ddiolchgarwch  y plant 10.30 yb

Hydref 9fed Diolchgarwch  7yh 

 

 Tachwedd 4ydd Karen Owen 10.30 yb

Tachwedd 18  Parch  Megan Williams 2yp

(Bydd hefyd Digwyddiad ar Sul / noson waith I gofio diwedd y rhyfel    byd cyntaf  - dyddiad i'w gadarnhau )

 

 
Rhagfyr 9 Canwyll i Gofio 6yh

Rhagfyr 16 Parti  Plant  y  Capel 3.30-5yp

Rhagfyr 24 Carolau ar Gyfer Pobl Prysur 4yp

 


 


            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT