Oriel Lluniau - gwelir isod lluniau o ddigwyddiadau yn y Capel neu ynglyn a'r Capel

 

Oedfa  yng Nghapel y Waen
Bore Sul y Pasg Oedfa'r Stabl  - roedd y Capel yn llawn a mwynhaodd pawb yn hen ac ifanc cael oedfa yn y Capel ac yna cyd-gerdded i'r stabl
Parti'r plant ac oedolion Rhagfyr 23 - chafodd pawb te bendigedig a llawer iawn o hwyl ac ymweliad annisgwyl gan Sion CornOedfa Diolchgarwch Teuluol gyda Mererid Mair


Bore Sul Y Pasg  - Chawsom Oedfa Deulu a Chymun dan ofal Y Parch John Roberts a mwynhaodd pawb yr Helfa Wyau Pasg !

            Eglwys bywiog, hwyliog a gweithgar sydd yn croesawu pawb - Duw Cariad Yw.
Community Web Kit provided free by BT